Serverhosting og outsourcing, OpenSource CMS og JBOSS/REDHAT

KØBENHAVN: 32177777
ODENSE: 32177777
ÅRHUS: 32177777
FAX: 70222216

VELKOMMEN TIL DIN SERVER HOSTING PARTNER - DATO: KL.

SERVER HOSTING CENTER

SERVER HOSTING/IT OUTSOURCING/COLOCATION/SPLA/CMS/HOSTING CENTER ENGROS
 

DIX SERVER-HOSTING CENTER ADGANGSKONTROL FOR SERVERHOSTING,
IT OUTSOURCING, CO-LOCATION OG 19" EQUIPMENT HOUSING.

For DIX Server Hosting Center skal efterfølgende procedure benyttes ved indgang og udgang til Verinet Server Hosting Center.

Bemærk alle server hosting kontrakter skal have skrevet under for modtagelse og anerkendelse af reglerne for brug af DIX adgangskort.

Endvidere skal kunden have modtaget personlig instruks i 2 gange ind og udmelding samt hvordan man kommer ind hvis zonen allerede er åben eller hvis man høre alarmen er ved at blive tilkoblet mens man er i server hosting centeret.

Bemærk at alle kort er strengt personlige og ikke må overdrages til 3. mand. Sker dette kan kortet inddrages.


SERVER HOSTING MED BL.A. RACKMONTERET TFT/LCD SKÆRME OG DEDIKERET SERVER HOSTING FOR REKLAME BUREAUERAdressen (se kort nederst) for VERINET DIX er:

Verinet Danmark DIX Server Hosting
Asmussens Allé (ca. på midten)
DTU/DIX Bygning 304-305

(Adgang fra vejen ved Bygn. 305)

2800 Kongens Lyngby, Danmark

Telefon:        +45 32177777
Telefax:        +45 70222216
E-Mail:          hostmaster@verinet.dk
WWW:          www.verinet.dk

DIX HOSTING INDGANGS OG UDGANGS REGLER:

For indgang/udgang igennem hoveddøren ved rampen skal du gøre følgende:

Ved ankomst til DIX indkørslen, ses en rampe, med en lille trappe. Gå ad trappen hen foran døren hvorefter adgangsenheden sidder til venstre for døren.

1) Før adgangskortet op foran adgangsenheden og du hører et lille bib som tegn på at kortet er læst.
2) Indtast den 4 cifrede pinkode - herefter høres et klik i døren hvorefter døren er åben i max. 1 minut.

Ved udgang af hoveddør til rampen (første dør) skal der ikke checkes ud med kortet!

Ved indlæsning af udstyr hvor døren har behov for at stå åben, må døren maksimalt stå åben i 2 minutter af gangen hvorefter der ankommer automatisk tilkaldt vagtpersonale til stedet.

For indgang/udgang af selve serverhosting centeret skal du gøre følgende:

3) Kontroller om der er rødt lys for låst eller grønt lys fordi der allerede er nogen i hosting centeret.

  • Ved rød lampe: Tast først zonen du vil ind til. DIX er zone 37a. Før derefter kortet op til adgangsenheden og tast din pinkode.

  • Ved grøn lampe: Før adgangskortet op til adgangsenheden og indtast din pinkode.

4) Ved udgang fra centeret SKAL du undersøge om der er nogen tilbage i centeret ved at kalde om der er nogen 2 gange.
5) Tryk på den grønne døråbningskontrakt til venstre for døren.
6) Tast zonen 37a og før kortet op til adgangsenheden og tast din pinkode. Herefter skiftes til rød som betyder centerets rumalarmer er aktiveret og der lyder en advarsel i højtaleren, der oplyser alarmen er ved at blive tilkoblet.

Er du selv i centeret og høre nogen kalde, skal du forklare du bliver i centeret hvorefter personen kan forlade alene ved at føre kortet igennem adgangsenheden og taste pinkoden.

Forlader du selv centeret skal du på samme vis føre kortet igennem adgangsenheden og taste pinkoden.

Såfremt du høre advarslen i højtaleren mens du er i centeret, er der en der har aktiveret alarmen mens du er derinde. I så fald skal du straks søge mod døren og på ny deaktivere alarmerne jvf. PUNKT3.

Husk at tænde lys og slukke efter dig.

Husk: Der er kamera og sensorovervågning i hele centeret. Der må ikke indtages alkohol, mad, rygning og brug af ild er strengt forbudt.

Har du behov for at lodde skal du ringe til vagten på 32177777 og oplyse dette, fordi lodningens røg fra loddetin m.v. kan aktivere INERGEN brandanlægget.

Såfremt inergen anlægget udtømmes skal du holde vejret og komme ud hurtigt og du kan kun trække vejret tæt på gulvet da energen fjerner 90% af ilten.

ANMELDE KRAV FOR Serverhosting,
Outsourcing og Colocation

Enhver tilføjelse eller fjernelse af udstyr i kontrakten skal anmeldes hvilket gælder alt udstyr indsat i serverhosting, outsourcing og colocation områder.

Bemærk at indsættelse af servere skal anmeldes på telefon 32177777 lokal 280 eller pr. email til info@verinet.dk og husk at vi opkræver en bøde på 2.500,- pr. enhed som ikke er anmeldt.

Vi laver samlet hver måned oversigter over tilsluttede enheder aht. Forsikring og strømberegning m.v.

Der må under ingen omstændigheder selv løftes gulvplader eller trækkes kabler eller tilsluttes til strøm selv. Der skal være en Verinet tekniker til stede i sådanne tilfælde. Overtrædelse straffes med bøde på 2.500,-

REGLER FOR Serverhosting,
Outsourcing og Colocation

Verinet leverer: 220 volt strøm dobbeltsikret strøm, Strømskinner, 1 stk. RJ45 ethernetstik med DIX internet-forbindelse imellem IX routere i DIX og kundens udstyr, samt egen individuel IP adresse pr. enhed.

Verinet har som de eneste 2 faset redundant strøm. Denne strøm har vi købt selvstændigt og det koster ekstra, at benytte disse anlæg. Bemærk at ALLE strømkilder under gulvet er ens, selvom der står bystrøm og UPS på.

For servere med behov for 2 stik pr. server (for duplering af strømforsyning og sikring imod en servers strømforsyning fejler) skal dette tillige anmeldes.

For strøm til colocation og redundant bystrøm ring venligst 32177777 lokal 243.

Premium DIX abonnementet indeholder:

  • Oppetidsgaranti til og med RJ45 netstikket på 99,99% pr. år. (for egne leverancer med 24x7x365 serviceaftale)

  • Mulighed for fastlinier til alle indenfor trafikområde og DIX samt kobber/fiber Internet/P2P

  • Eget VLAN er muligt ved dobbelt Ethernet. Optisk fiberbaseret CISCO LAN samt CISCO 12000 Router

  • Valgfrit 100 MBIT 1.000 MBIT Ethernet tilslutning eller Fiberoptisk tilslutning 1,2,4,6,8 og 10 Gbit

  • 24 timers alarm kundetelefon +45 32177777 – tryk herefter lokal 222 under velkomsten.

Fysisk plads: For opdatering af fysisk plads eller flytning beregnes forskelsprisen med et tillæg af 500,- i installation pr. server inkl.. 1 IP adresse. Der kan tilføjes servere i de fleste server hosting centre på samme trafikaftale. Hermed betales kun husleje pr. unit for server nr. 2, da der kun behøves kun 1 trafikaftale pr. forhandler.

Materiale som kunden eller kundens kunder indlægger på servere skal overholde Copyright og dansk lovgivning, FN's konventioner og må ikke indeholde racistisk, erotisk eller pornografisk materiale.

HUSK: Pladsreservationer i Serverhosting og outsourcing områder kan kun garanteres ved skriftlige kontraktlig lovning på de angivne pladser.

Benyttelse af skærmvognen: Der er 2 skærmevogne til brug for server hosting på DIX og disse indeholder tastatur og trådbaseret mus. Vognen skal skubbes med forsigtighed således skærmen ikke vælter og hjul og vogn ikke skraber kabinetterne.

Når kabler skal tilsluttes og fjernes kræves der at du ikke berører andre kabler og stik end dine egne. Du må ikke opsætte udstyr eller trække kabler til routere selv, da dette skal udføres af en Verinet Server Hosting Tekniker.

Andre forhold, regler og vagtkontrol: Vagtpersonalet kræver ved hver eneste møde, i eller omkring hosting centrene, billedlegitimation udenfor eller på området grundet områdets sikkerhedsmæssige og/eller nationale sikkerhedsstatus som tilsammen med antiterror beredskabet skal sikre drift både under terrorforsøg, force majeure eller krig. Rygning eller indtagelse af fødevarer strengt forbudt da alle serverområder er snifferbaseret og automatisk kan udløse vagtpoliti og aktivering af inergen brandanlæg. Overtrædelse kan betyde fakturering af samlede omkostninger og kan medføre bortvisning og/eller ophævelse af kontrakt med 30 dages varsel.

For alle DIX server hosting kontrakter gælder, at der betales fællesomkostninger herunder strøm og opdatering af det nye RFID adgangskontrol system. Vi har påklaget afgørelsen og at der i det hele taget skal betales fællesomkostninger da den forholdsmæssige ydelse i forhold til statens egne services ikke berettiger til at tillægge omkostninger til et i forvejen langt højere prisniveau end andre steder med færre faciliteter. Klagen er ikke taget til følge.

SERVER-HOSTING FACILITETER FOR HOSTING CENTRE, IT OUTSOURCING,
CO-LOCATION, EQUIPMENT HOSTING
OG TELEHOSTING

24x7x365 adgang til egne servere med ID adgangskortkort+pinkode
Placering direkte på DIX eller 1 hop fra DIX
FIBER SERVER HOSTING CENTER MED QOS HOSTING giver dig QUALITY OF SERVICE med højeste oppetidsgaranti på markedet. DIX Server Hosting er løsningen.Danmarks laveste trafikafgifter fra 7 øre pr GB.
Fuld direkte adgang til redundant backbone direkte på switch
Dubleret services incl. alternative backup forbindelser
24x7x365 Onsite Falck vagtsikret serverpark
Onsite Online TV + Videoovervågning
Mulighed for PSTN/ISDN/Fiber/FW/Wimax/fastlinier til servere
Konstant 18 graders kold luft temperaturmiljø
Avanceret sniffing hvor brand/blæsere/crasch lokaliseres
Ping-alarm som sender SMS eller E-mail med fejlbesked
24x7x365 Onsite Teknisk konsulentbistand/installation m.v.
Indtil 24x7x365 driftsvagt indtil 24 timer i døgnet.
On-Location Videoovervågning i alle 10 server hosting centre
Eneste SUN SUNTONE certificering i Danmark (hvis dette ønskes)
Avanceret driftsmiljø som tilsikrer markedets højeste oppetider
Unik Oppetidsgaranti på indtil 99,999% med SLA service
Mulighed for ISDN, fastlinier, VOIP, SMS, Fax, EPAY Gateway m.v.
Redundant airconditionsystem, Brandalarm, brandvagtplan samt ENERGEN anlæg
Aflåste serverskabe med koldt lufttryk fra gulvbund i alle kabinetter.
4 stk. store indvendige top suge ventilatorer for forbedret luftgennemstrømning i kabinetter.
Afkøling sker med 2.200 liter i minuttet giver 19 grader køling.
Redundant nødstrøm, dieselgenerator nødstrøm og redundant dobbeltfaset bystrøm
Dubleret bystrøm for hvert pr. kabinet evt. m. forskellige faser med 10-100 ampere
Der er f.eks. 2x220 volt stik til hver server på hver sin fase m.v.
Tildeling af IP-adresser + koordineret timebestemt redelegering af domæner
WEBBASERET DNS service og DNS backupservice med WebDNS
Avanceret udførlige statistikker med adgang til data i alle formater incl. grafik m.v.
Direkte adgang til Verinet International driftsstatistikker
Partiel Jordskælvssikring på nogle lokationer
100% Jordskælvssikring for BACKUP OFFSITE eller OFFSHORE.
2x12 cylindret diesel nødstrømsgenerator med batteribackup indtil strøm kommer tilbage
LINUX SERVER HOSTING fra Verinet som er OPEN SOURCE SOLUTION PROVIDER SERVICE. DIX Server Hosting er løsningen.NESA nødvagt, powerkraftværk, udglatning, batteridrift m.v.
Opstartshjælp i 2 timer med bl.a. DNS opsætning
Statistikker på webforbrug specificerede efter logfiler m.v.
Automatisk og manuel start/sluk/genstart af rack servere m.v.
Varslingssystem direkte via SMS, FAX eller telefonopkald
Dublering af netstik, clustering samt spejling af servere og diske m.v.
Datalagring og backup via bl.a. RAID level 10 - flere løsninger
Internet-Backup baseret på Tivoli og Premium software.
Service med mulighed for udskiftning af Backupmedier, CD eller DVD.
Serverlevering, konfiguration og opsætning klar til brug
CACHE server, Firewall og VPN løsninger efter behov
IP adresser konfigureres efter behov incl. reverse lookup, naming og ID.
Levering af billige Digitale fastforbindelser til din virksomhed fra 100,- pr. måned.
Levering af løsninger til håndtering af fax, e-mail og web-servere m.v.
Vi er fleksible og laver gerne en løsning til dine behov.
Faciliteterne kan variere aht. sted eller give mindre merpriser aht. service- og facilitetsvalg.

SE POP KORT OVER COLOCATION OG SERVER HOSTING

 


Forbehold for ændringer uden varsel. ©® Copyright 1992-2010 Verinet Danmark