VELKOMMEN TIL DIN NYE VÆRDIGIVENDE PARTNER - DATO: KL.

 

RING TIL KØBENHAVN: 32177777 ODENSE: 32177777 ÅRHUS: 32177777 FAX: 70222216

MPLS og Etherlink prisliste :

MPLS & ETHERLINK FORBINDELSER M/U INTERNET I HELE VERDEN

MPLS

MPLS PÅ KOBBER, WIMAX ELLER FIBER I DANMARK OG/ELLER UDLAND

Fleksibel dataløsning

VERINET VPN MPLS etableres via VERINET'S eget IP-net. Grundlæggende fungerer VPN MPLS-netværket som en lukket brugergruppe, hvor alle medlemmer kan kommunikere med hinanden.

Virksomhedens private trafik afgrænses via MPLS-teknologi (Multi Protokol Label Switching) fra al anden trafik på IP-nettet inklusive internettrafikken.

Klare fordele ved at vælge VPN MPLS
For virksomheden er det vigtigt med en datakommunikationsløsning, der er fleksibelt og fremtidssikker og samtidig økonomisk overskuelig og ikke mindst forudsigelige omkostninger.

VPN MPLS giver følgende klare fordele:

 • Velegnet til sikker kommunikation mellem mange nationale og internationale kontorer og afdelinger
 • Skalerbar løsning - hurtigt og enkelt at etablere og udvide/ændre
 • Eksisterende adresseplaner i lokalnettet kan anvendes
 • IP-telefoni og video kan håndteres på linje med den traditionelle datakommunikation vha. Quality of Service
 • Redundansen i Verinet's IP backbone betyder høj driftssikkerhed og –stabilitet
 • Verinet har det fulde driftsansvar for MPLS-nettet
 • Virksomhedens skal ikke selv håndtere tunneler og specialkonfiguration af routere som ved routerbaseret VPN

Hastighed og accesform, der afspejler virksomhedens behov
Der kan etableres VPN MPLS løsninger med flere accesformer: ADSL, SHDSL, fast kredsløb eller fiber. Dermed kan virksomheden vælge den accesform til hver enkel afdeling, som passer med behovet for hastighed.

Grænsefladen er Ethernet, som betyder, at den router, der skal kobles på linien, også vil være billigere end det udstyr, der anvendes til andre grænseflader. Verinet benytter både fiber, G703, terminalinput samt support for IP telefoni og TV.

Verinet etablerer flere steder i landet aftaler med kommuner om fiberløsninger.
Se Verinet FIBER for SAKO aftaler = Stat/Amt og kommune

Findes der i virksomhedens lokalområde en Verinet aftale, er det muligt at etablere en VPN MPLS-forbindelse nemt, hurtigere og billigere.

Mange muligheder for tillægsydelser

Din virksomhed har mulighed for at tilkøbe:
 • Lejet router – vi har et koncept, hvor du blot lejer routerudstyret og Verinet har ansvar og service.
 • Udvidet service på linie og router – Standardservice på MPLS-løsningen er ”Hverdag 8-16”. Ønsker du udvidet service har vi flere serviceformer, der dækker forskellige tidsrum: ”Hverdag 8-20 Plus”, ”Alle dage 8-20” og ”Alle dage 0-24”
 • QoS, Quality of Service - Verinet kan prioritere de forskellige trafikstrømme – data, tale, video - hvis virksomheden vil udnytte netværket til IP-telefoni, video, Citrix-løsninger eller anden realtid-datakommunikation
 • Multiple MPLS – med en fiberløsning kan virksomheden etablere flere selvstændige MPLS-adgange på samme fiberacces
 • Proaktiv overvågning – Verinet overvåger virksomhedens router remote fra vores servicecenter, og du får besked, såfremt der opstår en fejl på en af virksomhedens egne routere
 • Udfærdigelse af VPN Plan - Få hjælp fra en af vores systemkonsulenter til at udfærdige en fuldstændig IP-adresseplan for din virksomhed
 • Trafikstatistik MPLS – Måling af ind- og udgående trafik. Anvendes som retningsgivende for op- eller nedgradering af hastighed
 • Svartidsstatistik Point to Point – Måling af svartiden mellem to af virksomhedens routere
 • Service Management – vi tilknytter en Service Manager, der vejleder omkring den driftsmæssige del af virksomhedens installation, afholder løbende driftsmøder, udarbejder driftshåndbog m.m.

Systemkrav

Før start skal din virksomhed udarbejde en IP-adresseplan, der er baseret på RFC 1918 standarden. Bagefter skal du konfigurere underlokationerne i overensstemmelse med adresseplanen. De øvrige krav til lokationerne i netværket er begrænsede: Der skal være en telefonlinie til rådighed. De eksisterende IP-adresseplaner i virksomhedens lokalnet kan fortsat bruges.

VPN MPLS

Med netbaseret VPN, MPLS-VPN eller VPN på IPsec planter du et ben solidt i IP-fremtiden. Samtidig opnår du kontante fordele her og nu:
 • IP-baseret hard- og software er attraktive både pris- og funktionsmæssigt
 • Du kan koncentrere ressourcer og investeringer om én IT-platform
 • Det eksisterende lokalnet og tilhørende software kan normalt kobles på Verinets VPN-løsninger uden problemer og ekstra investeringer

Private netværk baseret på internettet og IP-teknologi

IP-VPN-familien fra Verinet Erhverv omfatter to forskellige typer private netværk baseret på IP- og internet-teknologi.

Fælles for de to løsninger er bl.a et relativt lavt omkostningsniveau og en høj grad af sikkerhed.

Netbaseret VPN henvender sig til virksomheder med behov for at sammenbinde mange lokalnet og hjemmearbejdspladser.

Den anden variant - VPN med IPsec - kombinerer behovet for et effektivt privat netværk med fri adgang til at udnytte alle internettets muligheder.

Internationalt IP-VPN

Nu kan virksomheder med internationale datterselskaber og samarbejdspartnere med fordel vælge et internationalt netværk baseret på internettet og IP-teknologi.

Baggrunden er enkel. Verinet har etableret et tæt samarbejde med AT&T, der råder over et af verdens mest udbredte IP-net. Dermed får din virksomhed mulighed for at satse på en international VPN-totalløsning, der giver adgang til særdeles økonomiske og fleksible forbindelser på tværs af landegrænser. Samtidig er sikkerhed og kvalitet i top overalt døgnet rundt.

Aftalen mellem AT&T og Verinet omfatter i øjeblikket en lang række lande fordelt på Europa, Amerika, Afrika og Mellemøsten. Yderligere destinationer kan inddrages i skræddersyede internationale VPN-løsninger efter aftale.

FIBER MPLS & ADSL MPLS i Norden

Tjenesten understøtter de danske kunder, som ønsker pan-nordiske løsninger, hvor der kun ønskes én leverandør. Tjenesten tilbydes kun som en bundlet løsning - dvs. inkl. acces og overvåget router.
 • ADSL Modem med Ethernet 10baseT, IEEE802.3 på eksisterende kobberpar
 • Cisco SOHO91 router leveret pr. post med en installations vejledning (på svensk)
 • Basic service:
 • Remote service man-fre 8-16 med max. 3 timers reaktionstid (Verinet backbone samt kunderouter).
 • On-site service ADSL access man-fre 8-16 next business day (On-site fault handling response time)

Produkter

 • ADSL MPLS 512 Kbit/s
 • ADSL MPLS 1 Mbit/s
 • ADSL MPLS 4 Mbit/s
 • ADSL MPLS 8 Mbit/s
 • ADSL MPLS 10 Mbit/s
 • ADSL MPLS 14 Mbit/s
 • FIBER MPLS 2 MBIT
 • FIBER MPLS 4 MBIT
 • FIBER MPLS 6 MBIT
 • FIBER MPLS 8 MBIT
 • FIBER MPLS 10 MBIT
 • FIBER MPLS 14 MBIT
 • FIBER MPLS 20 MBIT
 • FIBER MPLS 30 MBIT
 • FIBER MPLS 40 MBIT
 • FIBER MPLS 50 MBIT
 • FIBER MPLS 100 MBIT
 • FIBER MPLS 200 MBIT
 • FIBER MPLS 500 MBIT
 • FIBER MPLS 1 GBIT

Begrænsninger

 • ADSL MPLS forbindelsen kan ikke samtidigt anvendes til telefoni, men der kan etableres IP telefoni.
 • Upstream hastighed er ”best effort” og kan ikke garanteres.

Norge

Tjenesten understøtter de danske kunder, som ønsker pan-nordiske løsninger, hvor der kun ønskes én leverandør. Tjenesten tilbydes kun som en bundlet løsning - dvs. inkl. acces og overvåget router.
 • ADSL Modem med Ethernet 10baseT, IEEE802.3 på eksisterende kobberpar.
 • Cisco SOHO91 router samt modem/splitter, der installeres på kundens adresse af Verinet’s subcontractor i Norge).
 • ADSL MPLS accessen kan ligesom i Danmark samtidig anvendes til telefoni.
 • Basic service:
 • Remote service man-fre 8-16 med max. 3 timers reaktionstid (Verinet backbone samt kunderouter).
 • On-site service ADSL access man-fre 8-16 next business day (On-site fault handling response time)

EtherLink Light

EtherLink Light er det eneste faste kredsløb med 4 Mb på kobber og er særdeles velegnet til at forbinde to adresser med data og VoIP.
 
Produktet Verinet EtherLink Light er en løsning, der forbinder to kundeadresser med Ethernet snitflader gennem landsdækkende net med kobbertråd som access. Med andre ord kombineres den velkendte transmissionsteknik fra Verinet's backbone med hdsl komprimeringsteknik på ren kobber.

Løsningen leveres med et LAN interface, hvorved konvertering fra diverse G.xxx snitflader gøres overflødig.

Kunden har således kun ét dedikeret Ethernet, hvor alle servere og terminaler mv. kan kobles sammen som om de befinder sig på samme lokation. Samtidigt bevares væsentlige elementer af Quality of Service (QoS).

Produktet leveres i følgende hastigheder:

 • ½ Mb(512 Kb)
 • 1 Mb (1024 Kb)
 • 2 Mb (1984 Kb)
 • 4 Mb (3968 Kb)

Krav
Der skal ved 4Mb bruges 4 tråds forbindelser og der skal udmåles kobberkvalitet som fx ved ADSL-produkter (se under Begrænsninger/Specielle forhold).

Derfor skal sælgeren udfylde Etherlink Light blanketten for at få klarlagt om kundens båndbreddekrav kan opfyldes.

Anvendelse
Med EtherLink Light ønskes der en brugervenlig snitflade mod Verinet's infrastruktur, og produktet er tænkt som en løsning, som kan supplere faste kredsløb fra 512 Kbit/s op til 4Mbit/s.

Man kan derved kombinere fordelen ved faste kredsløb og lukkede net samtidig med at snitfladen ikke kræver forsinkende og fordyrende udstyr.

Ved at bruge dedikerede forbindelser vil kunden ikke opleve flaskehals problemer forårsaget af andre end kunden selv og har derved også en større sikkerhed overfor uautoriseret adgang til nettet.

Montering og tilslutning
Kunden tilslutter sit lokal net med et patchkabel dvs et almindeligt RJ 45 stik.

Levering
Typisk leveringstid er 4-6 uger.

Inden leveringen udføres måling som skal overholde specifikationerne som ses under punktet Begrænsninger/Specielle forhold. Derved sikres, at kredsløbet kan bruges til den bestilte hastighed.

Det kundeplacerede nettermineringsudstyr (CTU-R) indgår i leverancen og termineres i Ethernet snitflade med RJ45 hunstik.

Begrænsninger/Specielle forhold
Det er vigtigt at der liniekvalificeres inden valg af hastighed idet der er begrænsninger i hvor langt en given hastighed kan række.

Er luftlinieafstanden fra central til bare én af kundeadresserne større end nævnt i skemaet er det påkrævet at dæmpningen udmåles af NET NKV i vest- og NKO i øst Danmark.

Verinet International leverer følgende:

 • Our Metro Optical solutions help reduce the cost and complexity of your network while boosting its value to your customers.Op til 10 GBIT båndbredde
 • 100% garanti for fuld båndbredde (op+ned på samme tid)
 • 2 MBIT - 1 GBIT garanteret båndbredde
 • 98% dækningsgrad i Danmark
 • Markedets højeste sikkerhed med kryptering
 • 24 timers Døgnservice ved kabelbrud
 • 3 timers kvalitetsservice hos kunden
 • Vælg oppetidsgaranti på 99,7% eller 99,99%
 • 24 timer døgnovervåget 365 dage om året.
 • Leveringstid fra 5 til max. 20 hverdage
 • Verinet International leverer både trådløse opkoblinger og faste opkoblinger
 • Faste IP-numre leveres efter behov uden beregning
 • Direkte opkobling til Premium IX og DIX med 2 GBIT forbindelser
 • Leveres med eller uden internetadgang
 • Fleksible og prisbillige point2point og point2multipoint løsninger for sammenkædning af lokale netværk, ip telefoni, VoIP, telefoncentraler, TV m.v.
 • Medarbejder bredbånd m/u VPN, Firewall & Sharepoint
 • Antivirus og Antispam og ServerWatch abonnement
 • Backup server til internet e-mail og lokal e-mail server
 • Telebackup Abonnement for backup af virksomheden
 • Online services såsom trafikstatistik m.v. via browser
 • Integration af virksomhedens webhotel, emailserver og mailserver
 • Integration af Citrix Metaframe løsninger
 • Integration af egen internetserver, lokalserver eller ASP service
 • Integration af VoIP, Videokonference
 • Integration og service for firmaets økonomisystem f.eks. Navision, SAP m.v.
   
 • VERINET'S LØSNINGER KAN UDVIDES/KOMBINERES MED TELEFONI, IP TELEFONI, OMSTILLINGSANLÆG, VIDEOSTREAMING, TV UNDERHOLDNINGSPAKKE, LOKAL SERVER, SERVERHOSTING SAMT SOFTWARELØSNINGER M.V.
   
 • Ved at kombinere fastnet telefoni kan alle fastnetabonnementer opsiges og dermed spares millioner i f.eks. antenne/boligforeninger.

Verinet International leverer løsninger til:

 • internetudbydere, teleselskaber, ASP firmaer og integratorer
 • stat, amt, kommune samt alle forsknings- og undervisningsinstitutioner.
 • erhvervslivet, industriområder, den finansielle branche m.v.
 • boligselskaber, boligforeninger, antenneforeninger, villaområder, udlejningsselskaber, andelsboligforeninger, lejerforeninger m.v.
 • Ovenstående kan kombineres med TELEFONI, IP TELEFONI, TV UNDERHOLDNINGSPAKKE, LOKAL SERVER, SOFTWARELØSNINGER M.V.

Verinet International tilbyder Digitale Bredbåndsløsninger der dækker 98% i alle byområder.


Løsninger til erhvervslivet baseret på Ethernet RJ45 grænseflade:

Bestilnr.: Downstream Upstream

Pris pr. måned:

Digitale linier for professionelle:
800270 2.048 Kbit/s

2.048 Kbit/s

1.799,-

800271 4.096 Kbit/s 4.096 Kbit/s

2.900,-

800272 6.144 Kbit/s 6.144 Kbit/s

3.150,-

800273 8.192 Kbit/s 8.192 Kbit/s

4.950,-

800274 10.240 Kbit/s 10.240 Kbit/s

5.250,-

800275 34.816 Kbit/s 34.816 Kbit/s

10.250,-

800276 102.400 Kbit/s 102.400 Kbit/s

23.750,-

For andre hastigheder og udstyr, kontakt os venligst for tilbud. Priser er ex. oprettelse.
808000a VPN Løsning for hjemmearbejdsplads

ring

808010a Trådløs opkobling for ubegrænset antal PC/Notebooks

ring

808020a Medarbejder PC FWA + Sharepoint Virksomhedspakke

ring

 • Oprettelsespriser inkluderer montørbesøg, installation og test samt ovenstående udstyr.

 • Vi medleverer det fornødne antal IP adresser pr. installation i pakker á 8, 16, 256.

 • Der er merpriser uden for dækningsområde og for placeringer i forskellige byzoner.

 • Der tilbydes 99,7% oppetid standard, mod merpris tilbydes 99,99% - ring venligst.

 • Vi kan leverer disse professionelle pakker UDEN internetadgang d.v.s. punkt til punkt, eller punkt til multipunkt for sammenkædning af filialer, medarbejdere, kontorer m.v.

 • Er du allerede SERVERHOSTING kunde kan vi tilslutte forbindelsen til din(e) server(e) og du kan benytte samme trafikafregning

 

En ekstra fordel:
Overstiger du trafikmængden i nogle dage/måneder, sker der ikke noget hos Verinet. Kun hvis kvartalsgennemsnittet skal der skiftes pakke.
Man kan således låne forlæns og baglæns glidende i 90 dage.
Andre fakturerer såfremt du blot overstiger en bestemt mængde trafik på få dage.

For andre kombinationer med egne servere på DIX eller med opstilling af servere eller andet udstyr på tilslutningsadressen samt andre muligheder med Premium trafikknudepunkter - se venligst www.verinet.dk/serverhosting.htm

Ring på 32177777 lokal 240 for yderligere info.

PREMIUM IX BACKBONE ADGANG

Du kan få direkte adgang til Verinet International/Premium IX og DIX backbone. Vi kan levere en direkte forbindelse med båndbredde fra 2MBIT til 2,5GBIT. Dette kan ske fra vore udvekslingspunkter i hele landet.

Dette benyttes af Carrier Providere, Internetudbydere (ISP) forsknings- og uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, stat/amt/kommune med SAKO aftale, elselskaber, antenneforeninger og teleoperatører der udbyder teletrafik, IP telefoni eller etv/videostreaming m.v. eller særlige tjenester som kræver den bedste forbindelse som f.eks. Content Management Systemer, Portaler eller ASP løsninger. Ring 32177777 for priser og tilbud.

SERVERHOSTING / CO-LOCATION:

Du kan også få en server placeret i vore datacentre med 24 timer adgang, autodigital backup, udskiftning af tapes, videoovervågning, UPS og diesel nødstrøm, inergenanlæg samt aflåste serverskabe.

Det er billigere end du tror. Kontakt os for et tilbud. Vi leverer driftsklare servere fra bl.a. COBALT, VALINUX, IBM, COMPAQ og HP som autoriseret forhandler. Se mere på PREMIUMHOSTING

BLIV PARTNER/FORHANDLER

Som forhandler vil du få dit navn med på forhandlersider, annoncer, kampagner, messer og seminarer m.v. samt modtage ordre, henvisninger af kundeemner m.v.

Tillige kan f.eks. kommuner, holdingselskaber m.v. med fordel blive udbyder og dermed opnå en betydelig rabat på driftsomkostningerne. F.eks. vil en kommune kunne tilbyde sine egne forvaltninger, institutioner, foreninger, skoler og evt. virksomheder plads på vore eller egen server i vor Server Park. Ved at stille serveren hos os opnår De den højeste mulige hastighed samt effektiv datasikkerhed og markedets førende faciliteter uden stor investering og med betydeligt lavere driftsomkostninger.

 

Generelle leveringsvilkår: 
Forbehold for ændringer uden varsel. Alle priser er ex. moms beregnet som månedlige driftsomkostninger udfra årspriser medmindre andet er angivet. Verinet International salgs- og leveringsbetingelser er gældende. 

© ® 1992-2010 Copyright by Verinet International